Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

fuckinmess

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viaOkruszek Okruszek

July 10 2015

fuckinmess
6067 915b
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaIzzy721 Izzy721
fuckinmess
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
fuckinmess
9480 8fa3
Wódko!
fuckinmess
7421 8f10 500
Reposted fromrol rol vianivea nivea
fuckinmess
Reposted frombluuu bluuu viatrue-love true-love
fuckinmess
fuckinmess

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
fuckinmess
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viamy-anxieties my-anxieties
fuckinmess
4886 ad9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-anxieties my-anxieties
fuckinmess

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove vianiskowo niskowo
fuckinmess
Hej kobieto po co ten płacz...
— Strachy na lachy
Reposted fromNaja Naja vianiskowo niskowo

July 09 2015

fuckinmess

Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to.

— Artur Rojek
fuckinmess
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
fuckinmess

July 08 2015

fuckinmess
9113 d8c6
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viagriber griber
fuckinmess
fuckinmess
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viakarr4mba karr4mba

July 07 2015

fuckinmess
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viamayamar mayamar
fuckinmess
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl