Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

fuckinmess
1484 92c0 500
Reposted fromdonttrustme donttrustme viaprettyface prettyface
fuckinmess
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka viajamaicanbeat jamaicanbeat
fuckinmess
3524 3169 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamauak mauak
fuckinmess
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen vianiskowo niskowo
fuckinmess

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
fuckinmess
fuckinmess
spróbuj. może nie będzie warto, może się rozczarujesz, ale po prostu kurwa spróbuj. 
fuckinmess
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane vianivea nivea
fuckinmess
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viapozakontrola pozakontrola

July 06 2015

fuckinmess
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
fuckinmess
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq vianiskowo niskowo
fuckinmess
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaseniorita seniorita
fuckinmess
fuckinmess
1299 7355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanybreath anybreath
fuckinmess
5954 faca 500
Reposted fromadamkrk adamkrk vianiskowo niskowo
fuckinmess
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
fuckinmess
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
fuckinmess
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
fuckinmess
W Polsce wódka to serum prawdy.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

July 03 2015

fuckinmess
8509 2446
Reposted fromnotgiveup notgiveup vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl