Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

fuckinmess
fuckinmess
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
fuckinmess
boho kitten
Reposted fromcats cats vialovesweets lovesweets
fuckinmess
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viachangecolour changecolour
fuckinmess
6384 24d1 500
fuckinmess
1233 b6b7
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
fuckinmess
Reposted fromgruetze gruetze viachangecolour changecolour
fuckinmess
2389 5def 500
Reposted fromnfading nfading viapozakontrola pozakontrola

February 24 2017

fuckinmess

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viaOkruszek Okruszek

July 10 2015

fuckinmess
6067 915b
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaIzzy721 Izzy721
fuckinmess
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
fuckinmess
9480 8fa3
Wódko!
fuckinmess
7421 8f10 500
Reposted fromrol rol vianivea nivea
fuckinmess
Reposted frombluuu bluuu viatrue-love true-love
fuckinmess
fuckinmess

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
fuckinmess
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viamy-anxieties my-anxieties
fuckinmess
4886 ad9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-anxieties my-anxieties
fuckinmess

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove vianiskowo niskowo
fuckinmess
Hej kobieto po co ten płacz...
— Strachy na lachy
Reposted fromNaja Naja vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...