Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

fuckinmess

Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to.

— Artur Rojek
fuckinmess
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
fuckinmess

July 08 2015

fuckinmess
9113 d8c6
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viagriber griber
fuckinmess
fuckinmess
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viakarr4mba karr4mba

July 07 2015

fuckinmess
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viamayamar mayamar
fuckinmess
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar
fuckinmess
1484 92c0 500
Reposted fromdonttrustme donttrustme viaprettyface prettyface
fuckinmess
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka viajamaicanbeat jamaicanbeat
fuckinmess
3524 3169 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamauak mauak
fuckinmess
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen vianiskowo niskowo
fuckinmess

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
fuckinmess
fuckinmess
spróbuj. może nie będzie warto, może się rozczarujesz, ale po prostu kurwa spróbuj. 
fuckinmess
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane vianivea nivea
fuckinmess
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viapozakontrola pozakontrola

July 06 2015

fuckinmess
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
fuckinmess
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq vianiskowo niskowo
fuckinmess
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaseniorita seniorita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl